Notice: Undefined offset: 1 in /home/webkcdj270415/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 108

Pretizlūkošanas riski

14.09.2017.

Informatīvs materiāls par pretizlūkošanas riskiem valsts un pašvaldību amatpersonām un darbiniekiem.

 

Drošības policija

14.09.2017.

Informatīvs materiāls par pretizlūkošanas un izlūkošanas dienestu kopumu Latvijā un Drošības policijas kompetenci.

 

Sprāgstvielu prekursori

14.03.2017.

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem, pazušanas gadījumiem vai zādzībām.

 

Reliģiskā radikalizācija

14.03.2017.

Reliģiskās radikalizācijas tendences Latvijā un citu Eiropas valstu pieredze, radikalizācijas pazīmes, kā arī rīcība, ja personas uzvedībā konstatētas radikalizācijas pazīmes.

 

Sprāgstvielu prekursori

08.03.2016

Eiropā arvien biežāk tiek konstatēti gadījumi, kad krimināli tendētas personas savā rīcībā iegūst vielas vai maisījumus sprāgstvielu pagatavošanai. Būtiskāko risku rada šādu vielu nonākšana teroristu rīcībā. Lai ierobežotu sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un to nelikumīgu izmantošanu, tajā skaitā preventīvi samazinātu terora aktu īstenošanas iespējas, Eiropas Savienība ir noteikusi centralizētu mehānismu sprāgstvielu prekursoru apritei.

 

Rīcība terorisma draudu gadījumā

03.12.2015

Lēmuma pieņemšana par terorisma draudu līmeņa paaugstināšanu un sabiedrības informēšana.